Home / Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Plastyl Sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania i ochrony prywatności wszystkich gości na naszej stronie internetowej. Można przeglądać treści na naszej stronie internetowej, nie dając nam informacji o sobie.

Jednak zdarza się, że musimy wykorzystywać dane osobowe aby odpowiedzieć na kierowane do nas zapytania. Nasza polityka prywatności określa, w jaki sposób możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

  Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administrator) jest „PLASTYL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ełku ul. Ciepła 6, 19-300 Ełk,

  Administrator wprowadza Bezpieczeństwo danych osobowych i politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”. „Użytkownik” to osoba odwiedzająca stronę internetową https://plastyl.com.pl/ oraz jej podstrony, zwaną dalej „serwisem”.

  Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Użytkownik korzystając z serwisu może w celu skontaktowania się z Administratorem wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronach Serwisu. W polach formularza wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu wynikającym z formularza, który wypełniłeś lub zamierzasz wypełnić.

  Jeśli użytkownik wysyła do Administratora wiadomość bezpośrednio na adres e-mail lub wykonuje połączenie telefoniczne. To dane są przetwarzane w zakresie i celu związanym z żądaniem Użytkownika np. w celu odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane lub wykonania jakiejś czynności na polecenie Użytkownika.

  Podczas wizyty użytkownika w naszych serwisach pewne dane będą zbierane automatycznie. Chodzi głównie o takie dane jak adres IP, czy dane pozyskane za pośrednictwem identyfikatorów cookie i innym podobnym technologiom. Dane zebrane przez nas automatycznie wykorzystywane są w celu wykonania transmisji komunikatów w naszych serwisach, jak też w celu dostarczenia żądanych przez użytkownika usług.

  Pliki cookies zbieramy w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki cookies umożliwiają nam również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług.

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem lub prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 3. Czy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu Administratora i jego usług, a także analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.

  W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, wyrażona przez Użytkownika może zostać w każdej chwili odwołana. W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 4. Dla kogo przekazujemy Twoje dane osobowe?

  Dane Użytkowników nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów do tego upoważnionych. Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych Serwisu, podmioty zajmujące się administrowaniem strony oraz dostawcy narzędzi służących do analityki serwisu oraz wysyłania newsletterów. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.

 5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. W zakresie prowadzenia działań marketingowych przez Administratora do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail:
  2. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.
  3. W zakresie analizy i statystki czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach.
 6. Jakie prawa Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Użytkownik ma prawo dostępu oraz przenoszenia swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia.

  Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, w przypadku niepodania danych Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na zadane pytanie lub wykonać czynności poleconej przez Użytkownika.

  W celu skorzystanie z praw Użytkownik powinien wysłać wiadomość pod adres e-mail: info@plastyl.pl